ÖZTEK HABERLEŞME : BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

ÖZTEK TOPLU SMS LOGOLU RESİM

BİLGİ GÜVENLİĞİ GENEL POLİTİKASI

Öztek Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı doğrultusunda; Çalışanların, tedarikçilerin ve müşterilerin bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişimini sağlamayı,

  • a) Bilginin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini korumayı,
  • b) Çalışanların, tedarikçilerin ve müşterilerin bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirmeyi ve yönetmeyi,
  • c) Kurumun güvenilirliğini ve marka imajını korumayı,
  • d) Bilgi güvenliği ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,
  • e) Tabi olduğu ulusal, uluslararası düzenlemelerden, ilgili mevzuat ve standart gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklardan kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamayı,
  • f) İş/hizmet sürekliliğine bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı, işin sürekliliği ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,
  • g) Bilgi güvenliği farkındalığını arttırmak amacıyla yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri sağlamayı, taahhüt eder.